ВИРТУАЛНА СРЕЩА НА БЪЛГАРСКИ КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ САЩ И КАНАДА

370

На 15 ноември се състоя първата по рода си виртуална среща на български културни организации и училища в САЩ и Канада. На срещата, организирана от Българския културен център на Пенсилвания, Ню Джърси и Делауер (БКЦ), присъстваха повече от 20 сдружения и групи, всяка от които получи възможност да представи своята дейност и да участва в кратка дискусия, последвала отделните презентации. Д-р Ивета Пиргова от БКЦ поздрави участниците за неуморната им и самоотвержена дейност за запазване на българските традиции и духовност извън границите на България и изрази надежда, че духът на сплотеност и сътрудничество ще се запази и занапред.

Лигата на българските писатели в САЩ и по света (ЛБПСС) бе представена от д-р Людмила Калоянова, която сподели идеите на ЛБПСС и Салона за българска култура и духовност в Чикаго за обединяване на всички културни организации в САЩ в единна структура, която да оптимизира дейността им.

Според Калоянова, назряло е времето българските културни организации в САЩ, чийто брой расте непрекъснато, да излязат с една обща стратегия и да се обединят структурно на ново ниво, което да им позволи да координират своите цели и дейност.

“По примера на Асоциацията на българските училища в чужбина, подобна федерация или асоциация ще ни даде по-голяма представителна мощ, включително и пред българската държава, която трябва да приеме факта, че българите зад граница имат право на своите изконни духовни потребности”, заяви д-р Калоянова.

Срещата, която премина в приятелска и съзидателна атмосфера, поставя началото на ново ползотворно сътрудничество между българските културни огранизации в Северна Америка.

Снимка: БКЦ

Previous articleНОВА АНТОЛОГИЯ НА БОРИС ХРИСТОВ ВДЪХВА ЖИВОТ НА КНИЖОВНИЦИ ОТ ВЪЗРАЖДАНЕТО
Next articleНАЦИОНАЛНА ПАМЕТ В РАЗВИТИЕ: ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЗА НОВАТА АНТОЛОГИЯ НА БЪЛГАРСКИ АВТОРИ ОТ САЩ И КАНАДА