неделя, 19 май 2024

Между Смирна, Цариград и Чикаго

ТРАДИЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ЕМИГРАНТСКА ЛИТЕРАТУРА Е ЖИВА

smirna1

Когато през 2012 г. група български имигранти в Чикаго, между които Георги Витанов-Богат, Василен Васевски и Симеон Гаспаров, решават да издадат алманах на български език, те едва ли са предполагали, че избора на името „Любослов“, на което се спират след дълги дискусии, ще ги свърже директно с първото българско списание „Любословие“, създадено през 1844 г. в Смирна от Константин Фотинов.

Пробната книжка на „Любословие“ се появява на бял свят още през 1842 г.  Мисията му била да излезе извън границите на „любовта към словото“ и да повдигне националното самочувствие на българите, като в същото време подпомогне просветата и образователното дело. По съдържание списанието било енциклопедично и включвало статии с най-разнообразна тематика, от правопис, български език, география и естествени науки до медицина, религия и морал, като повечето от статиите се пишели от самия Фотинов.

„Кой народ е на земята толкоз сиромах?“ пита Фотинов в първата книжка на “Любословие”. “Кое списание имат нашите братя българи? Камо им землеописанието, с което да би можели да познаят баре своите си места и своето отечество?” 

Въпреки добрите интенции на автора, поради недостиг на средства, както и поради цензурата, през която минава, списанието на Фотинов спира да излиза през 1846 г.

Подобна е съдбата и на първия български вестник „Български орел“, издаван от Иван Богоров в Лайпциг. От вестника излизат само три броя, като първият брой излиза на 20 април 1846 г. в Лайпциг, а третият и последен брой – на 1 януари 1847. Богоров не получава достатъчна финансова подкрепа от българските търговци, които не оценили подобаващо делото му и след неуспеха на „Български орел“ авторът на “Първичка българска граматика“ заминава за Цариград, където през 1848 г. започва да издава „Цариградски вестник“.

Богоров, който също като Фотинов си поставя за цел повдигането и съхранението на националния дух и култура, се обръща към читателите си със следните думи “Не! Това не може да остане тъй занапред! И българите трябва да започнем да се усещаме като народ, който има същите правди с другите европейски народи! Ми трябва да държим здраво езикът си и вярата си!”

Списание „Любослов“, което започва да излиза през 2012 г. в Чикаго, е наследник и продължител на тези първи представители на българския периодичен печат, който се заражда именно зад граница. Знаменателен е и фактът, че в имиграция са писани и повечето от основополагащите творби на българската литературна класика.

През 2018 г. излезе седмият брой на Чикагския „Любослов“, годишно издание на Лигата на Българските Писатели в САЩ и по Света. ЛБПСС е приемник на Съюза на Българските Писатели в САЩ, първото задгранично сдружение на български писатели. Днес на страниците на алманаха намират място творбите на писатели, живеещи в България и извън нея, но пишещи на родния език, а всяко ново издание на алманаха се изпраща в Конгресната Библиотека на САЩ, една от най-големите библиотеки в света.

smirna2

Свързани публикации

Последни публикации

Категории